Má CBD vedľajšie účinky?

Má CBD vedľajšie účinky?

CBD je prírodná účinná látka získaná z konopy siatej (Cannabis sativa). Kanabinoid CBD má toľko pozitívnych účinkov na ľudský organizmus, že sa dá povedať, že každý človek má aspoň jedno ochorenie, pri ktorom mu CBD môže pomôcť. CBD sa používa na zmiernenie chronickej bolesti a pomáha zmierniť autoimunitné ochorenia, úzkosť a depresiu. Je obľúbený aj ako prírodný liek proti nespavosti a ako ďalšia podpora imunitného systému. V poslednom čase sa používanie CBD oleja na pokožku teší veľkej pozornosti. Keďže pokožka má svoj vlastný endokanabinoidný systém, na ktorý sa kanabinoid CBD viaže, je účinný pri mnohých kožných problémoch. Mnohí zákazníci sa nás však pýtajú, či má CBD nejaké vedľajšie účinky. Okolo CBD existuje množstvo poloprávd a mýtov, poďme sa na ne spoločne pozrieť.

Väčšina spotrebiteľov pri užívaní produktov obsahujúcich CBD žiadne nepociťuje.

Štúdie vykonané na zvieratách a dobrovoľníkoch mali veľmi odlišné výsledky pri preukazovaní súvislosti s vedľajšími účinkami. Hoci niektorí tvrdia, že pri užívaní CBD nie sú pozorované žiadne vedľajšie účinky, niektorí používatelia ich zaznamenali, treba poznamenať, že len málo štúdií sa zaoberalo účinkami konope, čo znamená, že ľudia užívali nielen nepsychoaktívne CBD, ale aj THC. Väčšina spotrebiteľov môže CBD užívať vo vysokých dávkach bez negatívnych účinkov. Dávky, ktoré sa stále považujú za bezpečné, sú až do 1500 mg denne, ale väčšine pacientov pomáha dávka okolo 15 mg.

Je však vhodné upozorniť potenciálnych používateľov, že sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky a interakcie s konvenčnou liečbou, najmä pri prekročení dávok alebo pri začatí liečby. Závažnosť a typ sa môžu u jednotlivých osôb líšiť.

Najčastejšie vedľajšie účinky

 • Úzkosť
 • Zmeny chuti do jedla
 • Zmeny nálady
 • Hnačka
 • Závraty
 • Ospalosť
 • Sucho v ústach
 • Nevoľnosť
 • Zvracanie

Lieky, s ktorými môže CBD interagovať

CBD by sa nemalo používať napríklad s niektorými typmi liekov používaných na liečbu epilepsie. CBD inhibuje enzým nazývaný cytochróm P450 (CYP450), ktorý sa používa na metabolizáciu niektorých liekov. Interferenciou s CYP450 môže CBD zvýšiť toxicitu alebo znížiť účinnosť týchto liekov. Ďalšie lieky, pri ktorých súbežnom užívaní možno očakávať neobvyklé reakcie a ktoré by ste mali vopred konzultovať so svojím lekárom, sú:

 • Lieky proti arytmii, ako je chinidín.
 • Antikonvulziva -Tegretol (karbamazepin) a Trileptal (oxkarbazepin).
 • Antimykotika – Nizoral (ketoconazole) a Vfend (voriconazole).
 • Antipsychotiká – Orap (pimozid).
 • Atypické antidepresíva – Remeron (mirtazapin).
 • Benzodiazepínové sedatíva – klonopín (klonazepam) a halcion (triazolam).
 • Imunosupresívne lieky – Sandimmune (cyklosporine).
 • Makrolidové antibiotiká – klarithromycin a telithromycin.
 • Lieky na liečbu migrény – Ergomar (ergotamin).
 • Opioidné lieky proti bolesti – Duragesic (fentanyl) a alfentanil.
 • Lieky na báze rifampicínu na liečbu tuberkulózy.

Aby ste eliminovali možné vedľajšie účinky, kupujte len laboratórne testovaný a certifikovaný CBD olej. Takto budete mať istotu nielen zdravotnej bezpečnosti, ale aj toho, že CBD olej obsahuje dostatočné garantované množstvo účinnej látky.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please note, comments must be approved before they are published